fbpx

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem orbergmedie.dk og én fysisk person vedrørende tjenester. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med orbergmedie.dk.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og orbergmedie.dk

For at få adgang til vores tjenester, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

 1. Anvendelse
  1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Orberg Medies salg og levering af serviceydelser grafisk design, hjemmeside og marketing.
 2. Serviceydelser
  2.1 De serviceydelser, som sælger og leverer til kunden, udføres lovmæssigt korrekt.
  2.2 orbergmedie.dk er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
  2.3 Vælger kunden at benytte ulovligt materiale på deres udarbejdede hjemmeside, som fx. billeder eller tekst som kunden ikke har rettigheder til, er orbergmedieikke ansvarlig herfor.
 3. Pris og betaling
  3.1 Prisen for serviceydelserne følger orbergmedie.dk gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Orberg Mediebekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.
  3.2  Orberg Medie anvender paypal og bankoverførsel som betalingsløsning.
  3.3 Samtlige beløb på hjemmesiden er eksklusiv moms.
 4. Fortrydelse af køb/Påbegyndt arbejde
  4.1 Så snart et projekt er færdigudarbejdet, og kunden har accepteret produktet er der ingen fortrydelsesret, og kunden kan ikke få sine penge tilbage.
  4.2 Så snart man har indgået en aftale om et samarbejde, og arbejdet er påbegyndt, forpligter man sig til i tilfælde af stop af samarbejde at betale 50% af den aftalte pris for den tid, som Orberg Mediehar anvendt på at udarbejde udkastet.
 5. Betaling
  6.1 Kunden skal betale faktura i henhold til betalingsbetingelser anført på faktura for serviceydelser fra Orberg Medie, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Udarbejdelsen af projektet begynder, når betalingen er modtaget.
 6. Færdigt produkt
  8.1 Kunden skal undersøge alle udførte serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager fejl eller mangler, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal disse straks meddeles til Orberg Medie. Hvis en fejl eller en mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Orberg Medie, kan disse ikke senere gøres gældende.

7. Ejendomsret
9.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Orberg Medie udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Orberg Medie